Hlavní stan  |  České vinyly  |  Recenze  |  Rozhovory  |  Odkazy  |  Kapely

Hledané  |  Nabídka  |  Inzerce  |  Poznámky  |  O nás  |  Kontakt  |  English info


>>>   R e c e n z e   >>>   INSANIA "Zapal dům poraž strom..."

English version is not available now>>>   E n g l i s h   >>>   

>>> LADISLAV OLIVA | 2014-07-07 >>>

INSANIA "Zapal dům poraž strom..."

LP
(2013|12|20 Magick Disk Musick)

Základem zla je zplodit hovado

Brněnská legenda Insania po více než třech letech zcela chvályhodně zapálila dům a porazila strom, zabít syna se však neodvážila a proto alespoň zplodila hovado. Tím je osmé podvratné album, vybavené sice gramaticky záměrně chybným názvem, ale také velmi pěkným obalem, kterýžto vyniká nejen v kompaktní, ale hlavně vinylové podobě.

Nazírání jednotlivých posluchačů na tuto desku se pravděpodobně liší podle toho, co kdo od této dlouholeté kapely očekává. Především znalci starších nahrávek si zřejmě vybaví celou řadu skladeb, jež se pohybují v pestrém spektru od hardcore-punkové přímočarosti a údernosti přes rozsáhlejší astrálně-mystické kompozice až po několik málo výrazně vybočujících experimentů. Takto zasažený a v tomto směru natěšený pamětník může být zklamán nejen čím dál citelnějším a již na předchozích albech zřetelným příklonem k melodičnosti a přístupnosti, ale také tím, že to vše se odehrává převážně v jedné rychlostní rovině.

Hitovost a střední tempo asi vyhovují současným fanouškům a prospívají síle písňových nápadů, zároveň však budí obavy z tvůrčí usedlosti, ústící až v pocity stereotypu. Souběžně ale možno dodat, že ani to nic nemění na odvěké originalitě a snadné rozpoznatelnosti souboru a děje se především v kontextu vlastní tvorby, nikoliv v dimenzi veškeré tuzemské tvrdé scény, kde soubor nadále zůstává jejím výstavním exponátem.

Můj pohled na desku je průsečíkem pocitů a dojmů, z nichž některé se ve mně tvoří na základě již skoro čtvrtstoleté a tedy dlouholeté náklonnosti ke kapele, zatímco ty opačné vycházejí z jakéhosi všeobecnějšího předpokladu dalšího tvůrčího vývoje. A právě v této věci se vkrádá otázka, zda se soubor nezačíná čím dál více opakovat, na což již má trochu právo, nebo zda lze v jeho případě v budoucnu ještě předpokládat něco navýsost nečekaného, tedy to, co starší alba zdobilo přece jen více než ta z posledních let.

Pokud někteří posluchači naznačují hudební podobnost s Kabátem, mám naprosto stejný pocit. Zmínit lze úvodní hitovku "Božská komedie", jejíž zemitě sborový refrén připomíná třeba "Dole v dole", dále "Až se to tu otočí" a zejména pak "Sfoukni za mě svíci", svou melodikou silně připomínající nikoli tvrdší, ale kupodivu spíše ty jemnější kabátovské písně. Pikantní na tom všem je skutečnost, že zcela nepochybně existuje mnoho posluchačů Insanie, kteří současně z duše nenávidějí Kabát, a obě tyto kapely vidí v hodně protikladném postavení. Takto smýšlející jedinci můžou být pobouřeni tím, že někdo má tu drzost spatřovat v těchto souborech určitou spojitost. Jenže i kdyby se všichni nesouhlasící stavěli na hlavu, já tam tu podobnost zcela zjevně slyším. Přičemž rozhodně nemám pocit, že bych trpěl halucinací nebo zánětem středního ucha, protože něco podobného odhalilo již více lidí. Přestože ze strany Insanie jde o podobnost jistě nahodilou a nezáměrnou, v českém prostředí ji skutečně zaznamenat lze.

Přestože chytlavé hitovky v úvodu desky působí rozhodně zdařile, možná ještě o něco lépe dopadají šlapající songy "Nejsvětější trojice" a "Bioprodukt podsvětí", na podmanivě syrovém riffu postavené "Píšu ti švabachem" s kontrastně líbeznou hostující Liduškou, podobně jako nápaditou elektronikou podbarvené a místy úchylným zpěvem ozvláštněné "Základy zla". Naopak v poslední třetině už nahrávce slyšitelně dochází dech, takže pokud tento dojem vylepšuje finále v podobě okázale hitového "Neprojdou!", pak snad pouze nepatrně.

Insania má zřejmě velmi pestré publikum, neboť nejen svou hudbou, ale hlavně neskutečně přitažlivými texty dokáže oslovit otevřenější rockery, metalisty, hardcoristy, punkery i alternativce. Podobně rozmanité publikum mají snad už jen První hoře a v trochu jiném duchu také Tata Bojs. Jenže zatímco zvýšený důraz na hudební přímočarost a posluchačskou vstřebatelnost možno považovat za víceméně přirozený důsledek průběžného vývoje, k onomu myšlenkovému posunu od astrální zasněnosti k mnohem jedovatějšímu tónu došlo zjevně mezi předminulým a minulým albem, přičemž prvky proticírkevního rouhání, hojně přítomné již v minulosti, ještě o něco zesílily. Jistěže to někomu může vadit, ale pokud je to všechno nadále opatřeno značnou dávkou vtipu a nadhledu, pak v tom nevidím žádný zásadní problém.

Není pochyb o tom, že „tahle deska svět nespasí, právě naopak“, nicméně Polyho texty jsou nepatrně slabší ve větách typu „hudba od nás je jedovatá“, kde kapela pouze proklamuje, jaká by chtěla být, a naopak silnější tam, kde se proklamace mění v drsnější realitu, což jsou právě ony vtipně míněné a zároveň dostatečně provokující úvahy o tom, že „Bůh sere nás, my serem vás“, „když Bůh zešílí, pěstuje kult násilí a pak se stane bestií“ či dokonce „spasitelé zdechli, neměli co jíst, lásku prodávají kurvy, my prodáváme nenávist“. Podobné myšlenky soubor sice opakuje už dlouhá léta, jenže „opakovanej vtip teprv začíná být vtipem“.

„Objevte další závadný obsah pomocí aplikace Insania“, tvrdí obalová samolepka. Já osobně mám ten vůbec nejhloupější telefon na světě, takže pokud jde o tuto aplikaci pro takzvané chytré telefony a podobné moderní výmysly, nemám ani to nejmenší tušení o tom, o co v té aplikaci jde. Můžu ale pochválit zdařile provedený vinyl, které lahodí oku, neobsahují snad žádný rušivý prvek a je tedy naprosto důstojnou vizitkou souboru, který přes všechny možné pochyby neztrácí svou originalitu.

Vše nasvědčuje tomu, že jen minimum z těch kapel, jež vznikly ještě před listopadem 1989, má schopnost nadále přicházet s čímsi aktuálně působivým, co je přitom pořád na dohled tomu, co bývá považováno za kvalitativní vrchol. Pokud pomineme naprosto specifický úkaz v podobě Master's Hammer, lze zmínit asi jen tři takové kapely - OTK, Tata Bojs a právě Insanii. Přičemž hlavně poslední dvě dokážou oslovovat i mladší posluchače.

Recenze | Hlavní stan


Srpuls.CZ | Vdmusick © Λ-Ω Magick Disk Musick 

NAVRCHOLU.cz
MS IE [Win] 6.0 & Mozilla Firefox [Win] 1.5.0.4 >> 1024x768 pix.