Hlavní stan  |  České vinyly  |  Recenze  |  Rozhovory  |  Odkazy  |  Kapely

Hledané  |  Nabídka  |  Inzerce  |  Poznámky  |  O nás  |  Kontakt  |  English info


>>>   K o n t a k t

>>>   V případě, že nechcete zveřejnit jakýkoliv svůj dotaz, názor, postřeh či informaci v sekci Poznámky, můžete napsat dopis, e-mail, sms, zatelefonovat nebo si s námi podebatovat přes icq.
Vzhledem k faktu, že recenzujeme pouze originální vinylové nosiče zaslané za tímto účelem, neposílejte CD-R, CD, MC či dokonce MP3 verze. Děkujeme za pochopení. Pokud se rozhodnete poslat nám vinylovou desku za účelem recenze, prosím nekontaktujte nás s urgencemi a dotazy na termín zveřejnění. Materiálů ke zpracování je stále dostatek, e-zinu se věnujeme ve volném čase a do recenzí a ostatních článků dáváme všechno, čili není výjimkou, že uveřejnění někdy může trvat i několik měsíců.
V případě zájmu o zasílání občasných info e-mailů Vinyl Disk Musick nám laskavě sdělte svoji e-mailovou adresu.

BerryA d r e s a   >>>

c / o   F r a n t i š e k   B ř e z i n a
D l o u h o v e s k á   2 3 8
3 4 2   0 1   S U Š I C E
C Z E C H   R E P U B L I C
E  U  R  O  P  E

E - m a i l   >>>   srpuls[at]srpuls[dot]cz   >>>  
[at] = @, [dot] = .

M o b i l   >>>  
+420 737 567 746

I c q   >>>  
268-515-376   >>>  V i n y l   D i s k   M u s i c k   >>>   srpuls[at]srpuls[dot]cz   >>>  
[at] = @, [dot] = .

M a g i c k   D i s k   M u s i c k   >>>   vinyl[at]madmusick[dot]cz   >>>  
[at] = @, [dot] = .

nahoru | Hlavní stan


Srpuls.CZ | Vdmusick © Λ-Ω Magick Disk Musick 

NAVRCHOLU.cz
MS IE [Win] 6.0 & Mozilla Firefox [Win] 1.5.0.4 >> 1024x768 pix.