Hlavní stan  |  České vinyly  |  Recenze  |  Rozhovory  |  Odkazy  |  Kapely

Hledané  |  Nabídka  |  Inzerce  |  Poznámky  |  O nás  |  Kontakt  |  English info


>>>   R e c e n z e   >>>   MASTER'S HAMMER "Vagus Vetus"

English version is not available now>>>   E n g l i s h   >>>   

>>> LADISLAV OLIVA | 2014-12-10 >>>

MASTER'S HAMMER "Vagus Vetus"

LP
(2014|09|05 Jihosound Records)

Blekový se metálista neubrání dojetí

Je to vskutku pozoruhodná situace, kdy v podstatě neexistující kapela nahrává desky, sbírá ceny a budí všeobecný rozruch. Ale není třeba se obávat ničeho katastrofického, neboť jak pánové zdůrazňují na svých webových stránkách, pro nejbližších čtyřiaosmdesát let nepřipravují žádné koncertní vystoupení.

Největší český metalový kult se jmenuje Master's Hammer a toto je jeho celkově šesté album, z toho již třetí vydané po pět let starém nečekaném návratu. Pokud někomu tato novodobá intenzita tvůrčích intervalů zdá se být příliš vysokou, měl by si uvědomit nejen to, že mezi novou a minulou deskou je téměř totožný časový odstup jako mezi minulou a předminulou, ale především větší než mezi kultovními prvními dvěma alby.

Jenže zatímco návratový počin "Mantras" (MASTER'S HAMMER "Mantras") spáchala v podstatě klasická sestava z dávných časů, na těch následných dominuje Franta Štorm, ve větší či menší míře doplňovaný dalšími kumpány, jimiž jsou protentokrát Necrocock a Silenthell. Což sice dopadá skvělým způsobem, ale i tak by mohlo přinášet zřetelnější hudební posun oproti realitě. Přestože mnozí metálisti mohou prskat, možná by to příště chtělo více experimentů v duchu těch, které nabízely kdekým nenáviděné, leč z mého pohledu velmi pozoruhodné "Šlágry", popřípadě závěrečná třetina "Mantras", tedy ta, která vyšla pouze na kompaktu a nikoli na vinylu.

Pokud tedy posluchač očekává blekmetálový rachot, místy dozdobený žánrově méně tradičními momenty, dočká se právě jej. Totéž platí pro Štormův typický a tradičně zcela jedinečný skřehot, často prokládaný melodickými a někdy až sebevýsměšně působícími refrény, jak o tom svědčí zejména prozpěvování v komposici "Chrchel". Také nové album je tedy hudebně převážně stará škola, ovšem pojatá sebeironickým způsobem, navazujícím na osobitou atmosféričnost starých songů, což kupodivu funguje i v dnešní době. Celkové zvukové ladění totiž nejenže vyhovuje právě oněm blekmetálovým konzervativcům, nebo alespoň většině z nich, ale naprosto zjevně oslovuje i mladší ročníky.

A pakliže někteří jedinci mají tendenci nové nahrávce vytýkat programované bicí, patrně i v tomto případě jde o skuhrání tradičních metálistů, často možná až přehnaně lpících na nástrojovém provedení. Já osobně však naštěstí nejsem žádný ortodoxní metálista, hudbu vnímám trochu jinak, takže pokud by se o tom všude nemlelo, nejspíš bych si onoho programování snad ani vůbec nevšiml.

Tradiční pozornost samozřejmě zasluhují jako vždy bravurní texty, plné zastaralých nebo netradičních výrazů. Některé jsou sice na hranici srozumitelnosti, případně vyžadují bližší znalost právě probíraného tématu, přesto, byť s podmínkou úporného soustředění se, vykazují obvyklou působivost. Již dříve zaujala singlovka "Pod vrstvou prachu", kde „blekový se metálista neubrání dojetí, zří-li v jedné škatuli vraha se svou obětí“, značná pozornost ovšem patří i několika dalším perlám, z nichž ty vůbec nejblyštivější si lze rovněž ocitovat.

Inspirována jistým obrazem ohromuje "Panuška", vznášející pozoruhodný dotaz na to, „jak by vypadaly katolické hřbitovy, kdyby Římané místo křižování věšeli?“, načež se posluchač dočká odpovědi, že „v mihotavém světle svíček stojí řádky šibeniček a na každé z nich visí ten, jenž je lidstvu zaslíben“. Skoro až z toho sálá magicky morbidní atmosféra legendárních Erbenových balad.

Další perlu představuje "Špacírka", v níž je vysloveno přání ve znění „chtěl bych mít laserové ukazovátko ukryté ve vycházkové holi a kam já tou špacírkou namířím, všechno se v atomy drolí“, s čímž zřetelně souvisí přání „toulat se krajinou člověkem zhyzděnou, vymazat betonové nadjezdy a zlikvidovat všechny svítící objekty, aby bylo vidět na hvězdy“. Především text této písně poskytuje skvělý návod k tomu, jak lze od pradávných pekelných témat postupně dospět k čemusi výrazně jinému.

"Zvířecí zvuky" se vracejí do vlastního pravěku, do časů, kdy „musa pravá nad zkušebnou žila, slyšela, jak první demo se dělá. Uprostřed jednoho tvrdého kusu, který se protivil dobrému vkusu, její sluch hudební zakročit velí, zrovna když schlager ten natáčeli. Na konci písně, když nástroje ztichly, vloudil se komentář přesný a rychlý: Fanoušku, bez těch zvířecích zvuků by to nešlo?“ Tomuto dobovému sdělení odpovídá rovněž hudební ladění tohoto kusu, postavené na metálově přímočařejším a nářezovějším podloží.

Atmosféru událostí proběhlých "Na kanibalských jatkách" nebo zhýralých popěvků "Receptura" a "Beedi" pak naprosto dokonale uzemňuje závěrečné "Nengemengelengem", tedy totálně zneuctěná lidová píseň. Sebeusvědčující důkaz práchnivění, senility a vypitosti, jak o tom nádherně svědčí finální tvrzení „chlangast nángás všegechnyngy zangabingijenge!“, což kupodivu dokáže ocenit i takový nenapravitelný abstinent jako já či jiná podobně nechutná individua.

Jestliže slova místy berou dech, pak provedení vinylové edice budí jisté rozpaky. Na první pohled vše vypadá skvěle. Nejen lakovaný obal, ale také vnitřní booklet zdobí četné kresby, jež představují výborný doplněk právě oněch veršů, takže opticky vše působí naprosto důstojně. Skutečnost, že oproti kompaktu byla vynechána vinylově již dříve vydaná singlovka "Pod vrstvou prachu", je zcela logická, nicméně by při té příležitosti její text nemusel být obsažen v příloze. Nijak zvlášť nevadí, že názvy skladeb nejsou na tradiční zadní straně obalu, ale pouze uvnitř, při srovnání jejich soupisu a samotného vinylu však nemile překvapuje zjevný nesoulad v písňovém vymezení obou stran desky. Podobné nepřesnosti bude vhodné si příště lépe pohlídat.

Mnozí posluchači tvrdí, že předchozí „Konve“ (MASTER'S HAMMER "Vracejte konve na místo") byly o něco lepší, což může být otázka zvyku na minulé a dočasného nezvyku na aktuální album. Každopádně lze jedním dechem dodat, že také v čerstvém případě jde o něco, co vysoko převyšuje průměr kvalitativně notně kolísavého českého metálu.

Pokud vzpomenu na všechny staré nahrávky plus roku 1991 na vlastní oči viděný koncert, kde přímo v albovém pořadí zazněl úplně celý „Ritual“ (MASTER´S HAMMER "Ritual", resp. MASTER'S HAMMER "Ritual") a na nějž mám dodnes velmi živé vzpomínky, pak nejenom veškerá minulost, ale i nová éra působí natolik smysluplně, až to fascinuje.

Recenze | Hlavní stan


Srpuls.CZ | Vdmusick © Λ-Ω Magick Disk Musick 

NAVRCHOLU.cz
MS IE [Win] 6.0 & Mozilla Firefox [Win] 1.5.0.4 >> 1024x768 pix.